3 typy volby povolání

Článek byl publikován 13. 9. 2018 v rubrice Kariéra | Počet komentářů: 0

zdroj: Unsplash

1. Typ A

Řídí svou volbu v podstatě podle přání a rozhodnutí rodičů nebo jiných, významných dospělých, popřípadě podle víceméně nahodilých vnějších skutečností, bez zřetele na vlastní zájmy a sklony. Zde lze sotva mluvit o „volbě povolání“, protože pasivní podřízení je převažující.

2. Typ B

Představuje střední pozici. Dospívající mají určitá přání, která se týkají budoucího povolání, avšak jejich představy jsou často nejasné a nepevné, určují spíše jen obecnou širokou orientaci, nejsou cíleny na určité konkrétní povolání. To je pak nakonec voleno pod vlivem různě silného tlaku z okolí.

3. Typ C

Naopak řídí svou volbu podle osobního plánu založeného na cílech vlastního života, často dlouho předem promýšlených. Tito jedinci jsou zpravidla iniciativní, rozhodní, cílevědomí. Se silnými seberealizačními tendencemi.

Právě typ B je nejčastěji zastoupen (asi v 50%) – a tok jak u dospívajících, kteří přecházejí ze základní školy na střední odborná učiliště, tak u těch, kteří jdou studovat. Tato skutečnost ukazuje na důležitost poradenské pomoci, zejména když přihlížíme k vysoce specializované práci v současné průmyslově rozvinuté společnosti. Na rozdíl od dřívějších dob mají totiž dospívající dnes mnohem méně přímých zkušeností a potřebných informací o povolání, které si volí.

Líbil se vám článek? Nasdílejte ho nebo nám nechte komentář

Markéta Hrubá

Markéta Hrubá

Ráda pomáhám využívat potenciál lidí naplno, proto se věnuji kariérnímu a studijnímu poradenství. Zabývám se komunikací a mezilidskými vztahy. Ve společnosti H-Enter školím rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností. více o mně

Komentáře