Jaké máme motivace?

Článek byl publikován 16. 6. 2023 v rubrice Kariéra | Počet komentářů: 0

Motivace je síla nebo podnět, který nás podněcuje nebo nás směřuje k dosažení určitého cíle, chování nebo úspěchu. Existuje mnoho různých druhů motivací, které mohou mít vliv na naše jednání a rozhodování. Zde je seznam několika běžných druhů motivací:

 1. Vnitřní motivace: Je založena na osobních zájmech, hodnotách a vnitřních přesvědčeních jednotlivce. Osoba je motivována vnitřní odměnou, jako je pocit uspokojení, radost, hrdost nebo osobní rozvoj.
 2. Vnější motivace: Je založena na vnějších podnětech, jako jsou odměny, uznání, povýšení, peníze nebo hrozba trestu. Jednotlivec je motivován vnějšími faktory, které mu přinášejí přínosy nebo se vyhýbá negativním důsledkům.
 3. Finanční motivace: Jedná se o motivaci, kterou přináší finanční odměny, jako jsou mzdy, bonusy, provize, podíly na zisku nebo jiné formy finančního uznání.
 4. Sociální motivace: Lidé jsou motivováni touhou být součástí skupiny, cítit se uznávaní, přijatí a spojení s ostatními lidmi. Sociální interakce, spolupráce a podpora mohou sloužit jako silné motivátory.
 5. Kariérní motivace: Jedná se o motivaci spojenou s dosažením profesního růstu, kariérního postupu, získáním nových dovedností, významnými pracovními úspěchy a dosažením profesních cílů.
 6. Sebeaktualizace: Tento druh motivace je spojen s touhou jednotlivce dosáhnout svého plného potenciálu a realizovat sebe samotného. Zahrnuje osobní růst, rozvoj dovedností, sebezdokonalování a dosažení vlastních aspirací.
 7. Pocit povinnosti: Někdy jsme motivováni svými závazky, odpovědností a povinnostmi vůči sobě nebo ostatním lidem. Pocit povinnosti může být silným motivátorem, který nás nutí k jednání, i když bychom to jinak neudělali.
 8. Zážitek a zábava: Motivace může také vycházet z touhy po zábavě, dobrodružství, nových zážitků.
 9. Týmová motivace: Motivace, která vychází ze spolupráce a výkonu jako součásti týmu. Lidé mohou být motivováni tím, že se podílejí na dosažení společného cíle a cítí se součástí úspěchu celého kolektivu.
 10. Externí motivace: Motivace, která je vyvolána vnějšími faktory, jako jsou soutěže, ocenění, uznání veřejnosti nebo prestižní tituly. Tato forma motivace může hrát důležitou roli při stimulování jednotlivců k vyšším výkonům.
 11. Strachová motivace: Někdy je lidé motivují obavy, obavy z neúspěchu, trestu nebo ztráty. Strach z negativních důsledků může mít vliv na jednání a motivovat jednotlivce, aby se vyhnuli nepříjemným situacím.
 12. Výzva a růstová motivace: Tento druh motivace vychází z touhy po osobním růstu a rozvoji. Lidé mohou být motivováni tím, že se postaví novým výzvám, zdolávají překážky a rozšiřují své schopnosti.
 13. Intrinsicita motivace: Tato motivace vychází ze samotné činnosti a radosti, kterou přináší. Lidé jsou motivováni samotným procesem nebo úkolem, který vyvolává jejich zájem, zvědavost a pocit uspokojení.
 14. Extrinsicita motivace: Motivace, která pochází z vnějších odměn, jako jsou ocenění, uznání nebo materiální prospěch. Osoba je motivována vnějšími faktory, které se spojují s dosažením určitého cíle nebo výkonu.

Je důležité si uvědomit, že jednotliví lidé mohou být motivováni různými kombinacemi těchto druhů motivace a to, co je pro jednoho motivující, nemusí být pro druhého. Motivace je individuální a může se lišit v závislosti na osobních preferencích, hodnotách a cílech každého jednotlivce.

Líbil se vám článek? Nasdílejte ho nebo nám nechte komentář

Markéta Hrubá

Markéta Hrubá

Ráda pomáhám využívat potenciál lidí naplno, proto se věnuji kariérnímu a studijnímu poradenství. Zabývám se komunikací a mezilidskými vztahy. Ve společnosti H-Enter školím rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností. více o mně

Komentáře