Přednáška na gymnáziu v Týně nad Vltavou

Článek byl publikován 1. 3. 2013 v rubrice Z tisku | Počet komentářů: 0

Přednáška na týnském gymnáziu

Drogová problematika je pro současnou mládež velmi aktuální. Na některých větších středních školách mají s užíváním drog u svých studentů bohužel bohaté zkušenosti.

Na týnském gymnáziu se naproti tomu nemusela řešit drogová závislost studentů. Kromě podněcujícího vlivu rodiny, velkou práci dělá i škola. Náročné, ale pozitivně motivující prostředí poskytuje studentům mnohem kvalitnější využití volného času.

Na škole velmi dobře funguje už od roku 1997 Peer program, kdy jsou vybraní studenti odborně proškolováni a poté vysvětlují svým vrstevníkům i mladším dětem negativní působení drog.
Je velmi dobře, že se i město snaží výrazněji zapojovat do protidrogové prevence.

Na návrhy Komise pro řešení sociálně-patologických jevů Rada města schvaluje pro školy příspěvky na protidrogovou prevenci. Do tohoto programu se aktivně zapojuje i týnské gymnázium, díky čemuž můžeme zaplatit různé odborné přednášky a školení pro učitele i pro žáky.

Přednáška na týnském gymnáziu

V úterý 26. 2. 2013 měla dvouhodinovou přednášku pro studenty kvinty, sexty a vybrané studenty oktávy Mgr. Markéta Hrubá, která vystudovala obor Multimediální komunikace na Západočeské universitě a pracovala jako poradkyně pro výběr povolání na Úřadu práce v Táboře. Dnes paní Hrubá pracuje jako poradkyně pro komunikaci a interpersonální vztahy.

Studenti se na vybraných ukázkách seznámili s různými způsoby komunikace, lektorka na vybraných reklamních sloganech a video ukázkách představila studentům také různé manipulativní techniky. Cílem interaktivní přednášky bylo naučit studenty bránit se nejen před nabídkou drog, ale též kriticky hodnotit různé typy jednání a chování a správně na ně reagovat. Žáci se též dozvěděli o současné situaci na trhu práce a vyzkoušeli si správné chování při žádosti o zaměstnání.

Maturantům Mgr. Hrubá sdělila své zkušenosti z výuky přípravných kurzů na vysoké školy a ze svého působení na úřadu práce.

Autorem textu je Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Líbil se vám článek? Nasdílejte ho nebo nám nechte komentář

Markéta Hrubá

Markéta Hrubá

Ráda pomáhám využívat potenciál lidí naplno, proto se věnuji kariérnímu a studijnímu poradenství. Zabývám se komunikací a mezilidskými vztahy. Ve společnosti H-Enter školím rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností. více o mně

Komentáře