Ceník

Kariérní poradenství

Diagnostika klienta

Využívám osobnostních dotazníků, které odhalí vaše profesní charakteristiky. Dotazník tvoří až 210 výroků a jeho úkolem je posoudit nakolik dané tvrzení vystihuje vaše jednání, chování a zvyky v pracovním kontextu. Čas vyplňování testu není omezen, průměrně trvá 1 hodinu 45 minut. Výsledkem je zpráva o vašich profesních charakteristikách.

Cena za službu: 2 500,-
objednat službu

Poradenský pohovor

Poradenský pohovor navazuje na diagnostiku klienta. Při sezení podrobně rozebíráme výsledky testu. Sezení trvá 90 minut.

Cena za službu: 1 500,-
objednat službu

Workshop

Individuální příprava na přijímací řízení. Workshop probíhá 6 hodin.

Cena za službu: 6 500,-
objednat službu

Studijní poradenství

Diagnostika klienta

Využívám osobnostních dotazníků, které odhalí charakteristiky studenta. Čas vyplňování průměrně trvá 1 hodinu 45 minut. Výsledkem je zpráva o charakteristikách účastníka a jeho studijních předpokladech.

Cena za službu: 2 500,-
objednat službu

Poradenský pohovor

Poradenský pohovor navazuje na diagnostiku klienta. Při sezení dochází k hlubšímu rozebrání výsledků testu a definování pracovních oborů, na které je vhodné díky osobnosti zúčastněného nasměrovat studium. Sezení trvá 60 minut.

Cena za službu: 1 500,-
objednat službu

Kariérní koučink

Bližší specifikace průběhu je možná až po seznámení s vaší konkrétní situací a potřebami. Neváhejte mě kontaktovat