Studijní poradenství

Studijní poradenstvíV rámci studijního poradenství nejčastěji pomáhám studentům při rozhodování o další cestě při jejich studiu. Poskytuji také pomoc při řešení studijních obtíží a problémů, předcházení studijního selhávání, překonávání potíží při přizpůsobování se studijním nebo jiným změnám. Pomůžu vám také při hledání vlastního efektivního stylu učení a řešení jiných individuálních potíží se studiem.

Při konzultaci hledáme odpovědi na tři typy důležitých otázek, které danému studentovi usnadní výběr vhodné cesty pro studijní a předprofesní přípravu:

Pro koho je studijní poradenství určené?

Službu využívají žáci základních škol a středoškolští studenti. Je vhodné využít služeb zkušeného studijního poradce, protože tuto důležitou volbu žák provádí v období, kdy pro ni ještě není zralý a potřebuje tedy pomoci.

Jak probíhá?

Za pomoci diagnostických testů zjišťujeme nejen zájmy žáka nebo studenta, ale i jeho schopnosti, dovednosti, profesní a studijní předpoklady.

V případě podpory při studiu volím osobní přístup, který zohledňuje potřeby daného studenta.

 

Markéta Hrubá, kariérní a profesní poradenství

Mgr. Markéta Hrubá

Volba školy je důležité rozhodnutí, které zásadním způsobem ovlivní život dítěte i jeho budoucí profesní kariéru. Využijte mých zkušeností v této oblasti, ráda pomohu i vám s výběrem té správné školy.

Máte-li zájem o studijní poradenství, kontaktujte mě.