Kariérní poradenství

Kariérní poradenstvíNabízím pomoc při volbě povolání, hledání zaměstnání nebo plánování a řízení kariéry. S klienty rozebíráme jejich vlohy, profesní předpoklady a možné překážky při hledání zaměstnání nebo rozvoji jejich kariéry.

Součástí kariérního poradenství je také konzultace nad vaším životopisem a motivačním dopisem.

Cílem je naučit klienty orientovat se na trhu práce, připravit se na přijímací pohovor, rozpoznat své deficity a rozvíjet své kladné profesní předpoklady a posílit tak šance na lepší pracovní uplatnění.

Při diagnostice se zaměřujeme na zjišťování výkonových faktorů – schopností, vloh či talentu, emocionální inteligence, osobnostních vlastností, výkonnosti, kolektivnosti, typu osobnosti a aspiračního odhadu klienta.

Pro koho je kariérní poradenství určené?

Kariérní poradenství využijete v každé fázi své kariéry. Těm, kteří stojí na začátku svého profesního života, pomáhá nalézt správné zaměstnání a ujasnit si vlastní kariérní cíle. Je vhodné pro klienty, kteří uvažují o změně povolání nebo o tom, že by začali podnikat.

Jak poradenství probíhá?

Samotný průběh závisí na vašich potřebách. Nejčastěji využívanou formou je profesní diagnostika, poradenský pohovor nebo celodenní workshop.

Workshop

Při celodenním workshopu se zaměřuji na dvě metody výběru zaměstnanců. Nejčastěji využívanou metodou je přijímací pohovor. S klientem probereme předpokládaný průběh přijímacího pohovoru a zamyslíme se nad všemi aspekty, se kterými by měl v průběhu pohovoru počítat (časové trvání, počet personalistů, typické otázky).

Následuje praktický nácvik formou simulovaného přijímacího pohovoru.

Druhou často používanou metodou je tzv. assessment centrum, skupinová forma výběru, kterou si v poslední době oblíbila řada firem.

Obsah workshopu je dále zaměřen na zlepšování vybraných dovedností nezbytných pro úspěšné zapojení se do pracovního procesu, jakými jsou např. organizační a manažerské schopnosti, zásady týmové práce nebo komunikační schopnosti (úroveň projevu, prezentace atd.).

 

Markéta Hrubá, kariérní a profesní poradenství

Mgr. Markéta Hrubá

V zaměstnání trávíme podstatnou část našeho života. Ráda proto pomáhám lidem najít takovou práci, která je baví, naplňuje a pro kterou mají předpoklady.

Máte zájem o kariérní poradenství? Kontaktujte mě