Certifikáty

Akreditace kategorie A

Psychodiagnostika prováděna těmito profesními testy:
* NEO – FFI = dotazník motivace výkonu
* NEO – PI – R = osobnostní inventář
* D 2 = test pozornosti, výkonový test. Test určený pro dospělé i děti (od 9 do 60 let)
* VÍDEŇSKÝ MATICOVÝ TEST = test neverbální inteligence
* LMI = dotazník motivace k výkonu (testovat lze až od 15 let).

ELIGO

ELIGO je moderní, exaktní a účinný nástroj, který umožňuje výběr optimálního uchazeče o pracovní místo a zefektivnit tak proces v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.
AIST – R = test struktury zájmů
B – I – T = test profesních zájmů
DVP = dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry

Další kurzy

Tréninkový kurz efektivní komunikace a asertivity, Akademie Dr. Orlity, Ostrava 2006
Kurz barvového poradenství, České Budějovice 2013
Kurz základů vědecké práce na AV ČR, Akademie věd České republiky, 2005
Dobrovolný poradce, BKB v Plzni, 2000-2002
ECDL Start Certificate